Με τον όρο «αιμορροϊδοπάθεια» εννοούμε μια νόσο του πρωκτού που επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων. Αιμορροϊδες υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και αποτελούνται από αρτηρίες, φλέβες και χαλαρό συνδετικό ιστό. Το πρόβλημα δημιουργείται, όταν...